Záhady zdraví

Magazín ŽENY.  Vše o zdraví a léčení.

Fórum - nejnovější příspěvky

  • Pravidla a podmínky zadávání příspěvků do diskusního fóra jsou ZDE.
  • Zadejte ZDE nové diskuzní fórum.
Vyhledat:

Smutná a zbytečná smrt po první dávce vakcíny

Z určitých osobních důvodů se mě velmi hluboko dotkla náhlá a neočekávaná smrt známého slovenského rozhlasového moderátora Jula Viršíka. Dožil se pouze 56 let. A celé je to o to smutnější, že jde o zbyteč…

Autor: markus(14.06.2021 | 17:45) IP: 178.41.30.140

Teď nebo nikdy! Fatální neschopnost rozpoznávat zá…

O obyvatelstvu naší planety je známo, že nebylo a není schopné rozpoznávat velikost, kterou mu v různých historických obdobích a v různých oblastech života zprostředkovávaly mimořádně osobnosti. Jako příklad je…

Autor: markus(07.06.2021 | 18:23) IP: 178.41.136.7

Úloha médií v době pandemie a jiné závažné skutečn…

Jaká je pravá role současných médií? Snaží se obyvatelstvu zprostředkovat skutečnou pravdu, nebo něco úplně jiného? A pokud jim nejde o objektivní pravdu, o co jim jde? Oficiální média v dnešním světě pln…

Autor: markus(31.05.2021 | 16:26) IP: 95.102.63.88

O co jde farmaceutickému průmyslu v první řadě?…

Můžete třikrát hádat! Přece o zisky tak, jako každému průmyslu. Jde mu o "o peníze až v první řadě", jak se zvykne mluvit ironicky. A protože je to úplně stejné jako v každém jiném druhu průmyslu, porovnejme si…

Autor: markus(24.05.2021 | 16:02) IP: 178.41.150.192

Čeho se držet? Vyšinutých nařízení, nebo vlastního…

Mnozí vedoucí pracovníci, mnozí lékaři, mnozí státní zaměstnanci a policisté stáli v období vrcholu pandemie před těžkým vnitřním dilematem. Před dilematem, co upřednostnit? Zda to, co vnitřně cítíme jako správ…

Autor: markus(17.05.2021 | 19:37) IP: 178.41.188.39

První 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Poslední
*
*
*

přiložit soubor

Fórum - výpis fóra

Nejzásadnější informace dnešních dnů! Nepropásněte ji!

Pokud vám něco tvrdí jeden člověk, můžete mu věřit nebo nevěřit. Pokud vám ale úplně nezávisle na sobě tvrdí totéž dva lidé, bude na tom asi něco pravdy. A stejné je to také se závažnou informací, o které jsem často psal ve svých textech, a jejíž mimořádná důležitost se nedávno potvrdila i z jiného zdroje.

O co jde? Náš svět stojí před něčím tak klíčovým a tak zásadním, co tu ještě nebylo. Žijeme v době velkého duchovního zlomu v dějinách naší planety, o kterém pár lidí něco tuší, avšak jako celek je náš svět v tomto směru naprosto nevědomý.

Abychom pochopili nadcházející události v jejich dějinných souvislostech, bude se třeba vrátit k pozemskému působení Ježíše Krista. Ten kvůli duchovní nezralosti a nedostatečné chápavosti tehdejších lidí nemohl říci ani zdaleka to, co všechno jim říct chtěl, protože by tomu nerozuměli.

Proto v daleké budoucnosti, kdy už bude lidstvo duchovně zralejší, zaslíbil příchod pomocníka, Ducha Pravdy, který už bude moci zjevit světu celou Pravdu, a tím uskutečnit to, co chtěl už Ježíš, ale pro duchovní nezralost lidí nemohl.

O Kristově zvěstování příchodu duchovního pomocníka, přinášejícího celou Pravdu se v evangeliích dočteme toto:

"Ještě hodně vám mám toho říci, ale teď byste to nesnesli /nepochopili/. Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do celé Pravdy! On Mě oslaví, neboť z Mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je Mé. Proto jsem řekl, že z Mého vezme a zvěstuje vám! A když přijde, ukáže světu co je hřích, co je spravedlnost a co soud."

A Duch Pravdy skutečně přišel a daroval lidstvu své Poselství, které je opravdu hodné velikosti zvěstovatele, zaslíbeného samotným Ježíšem Kristem.

Žel, hodnotu a velikost Poselství Ducha Pravdy poznali pouze nemnozí, čehož důsledkem je, že náš svět bloudí i nadále v temnotách duchovní nevědomosti. A co je zvlášť smutné, v této nevědomosti nebloudí pouze široké masy, ale také nejrůznější duchovní, esoterické, jasnovidní a léčitelské kruhy. Ty z nejrůznějších důvodů, ale nejvíce z ješitnosti, pramenící z přesvědčení o výši vlastního duchovního poznání, nedospěly k Poselství Ducha Pravdy a neznají ho.

Tento stav je obžalobou lidí, neschopných rozpoznávat skutečné hodnoty, přicházející shora od Stvořitele. Třpytivé zrníčka nejrozličnějších esoterických polopravd jsou jim totiž milejší, bližší a pochopitelnější, jako skutečné a pravé duchovní zlato. Duchovní zlato, obsaženo v Poselství Ducha Pravdy, v němž je odhalena celá pravda o bytí člověka, o stvoření ve kterém žije i o Stvořiteli samotném.

Hovoří se v něm o pravém smyslu našeho bytí i o cestě, kterou musíme proputovat, abychom se dostali do království nebeského. Hovoří se v něm o nejpodstatnějších věcech pro každého z nás, o tom kým jsme, odkud přicházíme, kam máme směřovat a co máme dělat, abychom nakonec vítězně završili svou pouť stvořením.

Hovoří se v něm také o čase blížícího se soudu a o účtu, vystaveném každému jednotlivci Stvořitelem a jeho zákony za to, jak žil a o jaké hodnoty usiloval. Hovoří se v něm o tom, jak můžeme projít bez úhony Božími mlýny posledního soudu a být jako moudré panny pozváni k nové kvalitě bytí na zemi i ve stvoření.

A hovoří se v něm ještě o mnoho jiném, čehož znalost je nezbytná pro každého z nás, protože pokud ji nebudeme mít, budeme duchovně bloudit, a nakonec duchovně zahyneme a přijdeme o celé své bytí.

Pravda v celé její komplexnosti, celistvosti a jednoduchosti byla zjevena lidstvu, ovšem masy, ale také duchovně orientovaní lidé, stoupenci různých náboženství, esoterici, jasnovidci a léčitelé ji nepoznávají.

To však ale nemůže nic změnit na chodu dění, blížícího se k naší zemi. Kdybychom byli znalými Pravdy, mohli bychom tímto děním projít zcela bez úhony. Kvůli tomu nám byla ve správném čase Pravda darovaná. Ale protože jsme ji nepoznali, budeme se potácet vstříc nadcházejícím událostem nevědomí, a podle míry naší duchovní nezralosti v nich utrpíme větší nebo menší škodu. A ti nejlhostejnější a zcela duchovně mrtví i definitivní duchovní smrt.

Toto je stav, ve kterém se v současnosti nacházíme, a pouze nemnozí o něm vědí a snaží se ostatních na to upozornit. Pouze nemnozí mají vědomost o Duchu Pravdy, jeho Poselství a o pravé podstatě dění, blížícího se k naší zemi. Jejich svědectví se však ztrácí a zaniká ve spleti nejrůznějších duchovních proudů a směrů. Je to hlas jedné strany, kterému můžeme věřit, nebo nevěřit.

Avšak nastává plnost času a situace se začíná měnit! Už nezní jen osamocený hlas jedné strany! Už zazněl také jiný hlas, potvrzující tato fakta a přicházející z úplně jiného prostředí! Už tu najednou máme dva na sobě nezávislé zdroje, hovořící o tomtéž. To je něco, na základě čeho by měl každý člověk zpozornět a začít se tím vážněji zabývat.

Prvním hlasem je hlas lidí, kteří poznali Ducha Pravdy a jeho Poselství, a druhým hlasem je hlas, přicházející z polo vědomých esoterických kruhů. Je jím hlas známé české jasnovidky jménem Taisha Tauma, která přijímá různé zvěsti. Tuto paní já osobně neznám a chtěl bych zdůraznit, že se z tohoto důvodu distancuji od všeho co říká. Narazil jsem však na jeden její videozáznam na facebooku a na něm dne 1.7.2020 odezněla tato slova (od 6. min. 21. sek.):

„2021 – Sestoupí mezi vás Duch Svatý. Otevře stavidla k tomu, co nebylo lidem doposud nabídnuto.“ To jsem viděla, ale nevím, jak to mám popsat.

„A ti, jenž budou pít z tohoto zřídla, pokročí na své cestě mílovými kroky. Je to skok, přerod, jaký doposud lidstvo nezaznamenalo.“

Ptala jsem se, jestli ani jako ve starých zaniklých civilizacích, jestli se to třeba neopakuje cyklicky. Ne, ani tehdy.

Zde je link na zmíněné video: https://www.facebook.com/taisha.tauma/videos/3107363245988819

Jde o předpověď, která přišla k této paní duchovním vnuknutím, aniž by vůbec věděla o co jde. Sama to nechápe a nerozumí tomu, ale byla to nucena zvěstovat.

Ještě jednou však zdůrazňuji, že od všeho co zaznělo před 6. min. 21. sek. a po 6. min. 21. sek. se já osobně distancuji, avšak výše uvedenou předpověď považuji za mimořádně důležitou.

Duch Svatý a Duch Pravdy! Necítíte v tom podobnost? Obě jména mají na začátku slovo "Duch", což je svědectvím jejich propojení. Je to svědectvím úzkého propojení Ducha Pravdy s přicházejícím Duchem Svatým! Přichází k soudu a o soudu mluvil Duch Pravdy ve svém Poselství. Dva nezávislé zdroje potvrzují tuto skutečnost, a to je k zamyšlení. O to více, že paní Taisha Tauma vlastně ani neví, o čem mluví, i když na druhé straně byla shora uznána za hodnou, aby to mohla zvěstovat.

Duch Svatý, bezprostředně spojen s posláním Ducha Pravdy se blíží k zemi a svět se zachvěl! Byla mu zasazena rána koronaviru, aby byl donucen zastavit se ve svém slepém materialistickém nahánění, a omezením všech aktivit dostal čas na zamyšlení. Dostal čas na přehodnocení života, jeho smyslu a jeho hodnotové orientace. Materialisticky orientovaný svět utrpěl velký otřes a je otázkou, kdy se vzpamatuje, a zda se vůbec vzpamatuje. K zemi se stále více přibližuje silný tlak duchovního principu, který bude směřovat chod naší civilizace do úplně jiných kolejí. A Duch Pravdy ve svém Poselství jasně řekl do jakých.

Kdo si toho bude plně vědom, toho bytí bude dále pokračovat novým směrem. Kdo není až tak špatný a zkažený, ten bude do nového směru ohnutý násilím. A kdo je už zcela beznadějně prorostlý materialismem, ateismem, mravní zkažeností a mnoha jinými neřestmi, toho bytí bude zlomené! Zlomené ve větru mocného proudění Svatého Ducha, vynucujícího bezpodmínečné zachovávání Vůle Boží na zemi! Vůle Boží, jejíž poznání velmi jasně definoval Duch Pravdy ve svém Poselství Grálu, aby ji lidé znali, mohli jí přizpůsobit své bytí, a tím si mohli v nadcházejících událostech své bytí uhájit a zachovat.

"A hle, kámen co stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným!"

A hle, kámen Poselství Ducha Pravdy, který stavitelé církví a různých esoterických, jasnovidných a léčitelských kruhů nepoznali a tím zavrhli, stává se kamenem úhelným nové duchovní výstavby na zemi! K zemi se přibližuje vznešená Pravda Svatého Ducha, aby na ní zvítězila a konečně učinila přítrž vší lidské domýšlivosti na vlastní duchovní poznání, které ve skutečnosti žádným poznáním nebylo!

Neboť pouze malá hrstka lidí byla schopna najít pravou, úzkou cestu ke Světlu, obsaženou v Poselství Ducha Pravdy, zatímco všichni ostatní kráčeli po široké cestě falešné, pokřivené a nedostatečné duchovnosti, která je slepou uličkou.

Blíží se čas, kdy Pravda Páně zvítězí! A spolu s ní zvítězí všichni ti, co budou s Pravdou spojení, na ni vázaní a půjdou její cestami. Je proto opravdu nejvyšší čas, tuto Pravdu hledat, najít a absorbovat do jádra své osobnosti, protože v dnešní době plnosti času není ničeho jiného, co by bylo důležitější!

http://vaznost-doby.bloger.cz/ ve spolupráci s M.Š.

Autor: markus(25.08.2020 | 18:26) IP: 178.41.210.96


Napsat do diskuse

*
*
*

přiložit soubor
rozšířené vyhledávání
MagazínŽENY.cz

Reklama

Doporučujeme

Podnikání a bydlení.

Reklama

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily