Záhady zdraví

Magazín ŽENY.  Vše o zdraví a léčení.

Fórum - nejnovější příspěvky

  • Pravidla a podmínky zadávání příspěvků do diskusního fóra jsou ZDE.
  • Zadejte ZDE nové diskuzní fórum.
Vyhledat:

Čo je v dnešnej dobe zo všetkého najdôležitejšie?…

Kto má oči vidí, ako všetko okolo nás pomaly kolabuje. Najskôr prišla pandémia a spolu s ňou, alebo lepšie povedané, pod jej zámienkou dopadli na nás totalitné obmedzenia v podobe pandemických opatrení. Pandémi…

Autor: markus(29.07.2022 | 19:38) IP: 78.99.39.180

Nejnovější odpovědi Celkem: 3
 
1. Мажор 4 см… Autor: Matthe… 04.08.2022 | 10:16
2. Beautiful … Autor: libegr… 05.08.2022 | 17:49
3. Интернет и… Autor: mihocib 06.08.2022 | 12:13

Přetrvávající duchovní bezvědomí je již dále nepří…

Máme léto a s ním letní odpočinek, doprovázený úplným vypnutím a letní nevázaností. Po delší době se zdá být vše v naprostém pořádku. Zdá se to být takové, jaké bylo dříve. Měli bychom se však rychle vzbu…

Autor: markus(23.07.2022 | 19:34) IP: 78.99.28.177

Nejnovější odpovědi Celkem: 1
 
1. Autor: kpb77c 25.07.2022 | 08:19

Prečo nevíťazí dobro nad zlom?

Na svete sú tisíce dobrých ľudí, ktorí sa snažia bojovať za dobro a proti mnohorakým prejavom zla. Sú ľudia, bojujúci za práva zvierat a proti ich týraniu. Zelení bojujú za ochranu prírody. Bojuje sa proti fajč…

Autor: markus(22.07.2012 | 15:07) IP: 78.99.6.245

Nejnovější odpovědi Celkem: 11151
 
11149. http://XRC… Autor: XRCBPW… 20.09.2018 | 06:12
11150. http://ins… Autor: Shana … 22.09.2018 | 17:32
11151. Закись азо… Autor: Romanv… 08.07.2022 | 21:18

Co nám chce sdělit extrémní sucho? Duchovní symbol…

Tento text vznikl jako reakce na zprávy o extrémním suchu v Evropě. V Itálii je například takové sucho, jaké nebylo už několik desetiletí. Hrozí, že farmáři přijdou o úrodu a všechna jejich dosavadní práce a in…

Autor: markus(08.07.2022 | 18:42) IP: 78.98.177.164

O životní potřebě důvěry ve dnech zoufalství

Před staletími předpovězená velká očista nastala! Všechno, co na nás v poslední době dopadá, je toho svědectvím. Dění na zemi prudce sevřelo jako voda v hrnci. A sevřelo proto, že naši planetu zasahuje zvýšená …

Autor: markus(01.07.2022 | 19:34) IP: 84.47.8.251

Nejnovější odpovědi Celkem: 1
 
1. Hello, eve… Autor: Elmer1… 01.07.2022 | 21:19
První 1 2 3 4 5 ... Poslední
*
*
*

přiložit soubor

Fórum - výpis fóra

Neodůvodněná a škodlivá deprese konspiračních teorií

Postoje lidí k současnému dění formují dva druhy informačních zdrojů. A to zdroje většinové, čili mainstreamové a zdroje alternativní, čili konspirační. Oba tyto základní druhy zdrojů je však možné opět rozdělit na dvě skupiny. Na skupinu seriózní a na bulvár.

Z tohoto důvodu je proto možné také alternativní, nebo takzvané konspirační zdroje rozdělit na seriózní a na bulvární. Na bulvární, čili zaměřeny za každou cenu na senzace, pouze se snahou ohromit bez ohledu na to, že při kritičtějším uvažování musí být každému jasné, že jde o věci nereálné a nepravdivé.

No a právě tato skupina konspiračního bulváru se stává vhodnou záminkou odpůrců alternativy pro celkové odsouzení alternativy jako takové. To znamená, že všechno se hodí do jednoho pytle a šílené konspirační teorie se využívají jako vhodná záminka k tomu, aby byla odsouzena a zpochybněna celá alternativa.

Přesně takto se to děje v současnosti například s očkováním. Jeho odpůrci jsou považováni za ubohé, naivní, pověrčivé a nevzdělané oběti až směšných konspiračních teorií. Nicméně lidé, stojící na pozicích mainstreamu si neuvědomují, že také oni mají svůj bulvár se vší jeho ubohostí, primitivním zjednodušením a tak nízko nastavenou latí, až se zdá, že jde o cílenou snahu o devalvaci osobnosti čtenářů.

Tato úvodní kategorizace byla nezbytná proto, aby bylo jasné, že v tomto textu se budeme zabývat hlavně seriózní alternativou, odhalující utajované věci v pozadí. Pokud si totiž někdo myslí, že většinová, mainstreamová média poskytují objektivní informace, měl by si uvědomit, že tato média vždy někdo vlastní, nebo má na ně nějaký jiný zásadní vliv, a proto prezentují vždy jen to, co si přejí jejich vlastníci. Proto mainstreamová média formují veřejné mínění do podoby, jakou si přejí mocní. No a právě proto, že v těchto médiích se s pravdou manipuluje podle objednávky mocných, vznikla nutnost alternativy, odhalující jejich machinace a informující o tom, jaké věci ve skutečnosti jsou.

A mocní, ti skutečně mocní se snaží získat stále větší moc, protože jak se říká, s jídlem roste chuť. Snaží se získat absolutní moc nad celým světem a nad všemi národy. Jejich plány počítají s absolutní kontrolou světového obyvatelstva. Jejich plány počítají s drastickým okleštěním všech dosavadních lidských práv a svobod. Počítají s prosazováním jediného správného názoru a s potlačováním všech, kteří mají jiné názory. Jejich plány počítají s redukcí světové populace.

Tyto skutečnosti se mohou zdát jako nějaké levné konspirační teorie, kdyby se však žel, až děsivě očividně nezačaly naplňovat právě na pozadí současné covid pandemie. Ba dokonce se zdá, že právě za tímto účelem byla pandemie cíleně vyvolána.

Ale to je jen začátek! Začátek cesty k úplnému zotročení světového obyvatelstva samozvanou elitou nejmocnějších, která má připraveny další postupné kroky. Podle umírněné alternativy se budou životní podmínky obyvatelstva stále zhoršovat, a to až do takové míry, že se tlak nejrozličnějších sankcí a omezení stane nesnesitelný. Jejich nesnesitelnost se vystupňuje zejména ve velkých městských aglomeracích, což způsobí, že lidé budou hromadně utíkat z měst a hledat bydlení na venkově, kde bude situace mírnější. A později, když se tlak ještě více vystupňuje, budou lidé hledat útočiště v opuštěných oblastech, v horách a podobně. A ti majetní začnou osídlovat Mars.

Elita mocných se postarala také o to, aby rodičům ukradli jejich vlastní děti, a aby se tyto děti až vyrostou, staly spolupracovníky na jejich plánech. Děje se to tak, že jsou od útlého dětství indoktrinovány jejich agendou. Rodiče dřou v montážních halách a nemají na děti čas. Proto je vychovává stát. A stát se je snaží osobnostně dezintegrovat prostřednictvím gender agendy.

Dětem se například již od předškolního věku říká, že partnerství dvou stejných pohlaví je zcela normální. Že pokud má taková dvojice děti, a jsou to například muži, jeden z nich je tatínek a druhý je tatínka. A pokud jde o ženy, jedna z nich je maminka a druhá mamínek. Takové a podobné věci tvoří učební látku gender agendy a jsou vtloukány do hlav dětí již od předškolního věku. To je také jeden z důvodů, proč se uzákoňuje povinné předškolní vzdělávání. Cílem podobné výuky je, aby ve věku největší tvárnosti duše dítěte u něj došlo k destrukci všech dosavadních zdravých konzervativních hodnot, jako také jeho národního cítění. Cílem takové výuky je výchova sexuální i národně dezintegrované, hloupé osobnosti, která není až tak hloupá, aby nemohla efektivně pracovat, ale je dostatečně hloupá na to, aby mohla samostatně kriticky uvažovat a osobnostně se opírat o skutečné hodnoty. Po takové indoktrinaci se děti názorově obracejí proti vlastním rodičům a přidávají se na stranu otrokářů. Přesazují jejich názory a jejich agendu. Jde o novou podobu Hitlerjugendu.

Podle seriózní alternativy by se měli lidé začít bránit vůči všem omezením a opatřením, které jsou a budou přesazovány pod nejrůznějšími záminkami. Opatření se však dějí takzvanou salámovou metodou, čili sérií postupného nenápadného ukrajováním svobod, takže tento proces obyvatelstvo často skoro ani nevnímá a pomalu si na něj zvyká. A žel, když náhodou dojde k něčemu zásadnějšímu, co vzbudí rozruch, lidé ztrácejí schopnost jakéhokoli odporu ve strachu o své zdraví, ve strachu před nákazou, nebo ve strachu před ztrátou zaměstnání, či jinými sankcemi.

A tak všechno pomalu ale jistě spěje k jednomu velkému celosvětovému koncentračnímu táboru. Spěje to k neuvěřitelné nesvobodě a k totálnímu zotročení obyvatelstva celé planety. Takové depresivní a bezvýchodné jsou výhledy budoucnosti podle seriózní alternativy, což žel způsobuje, že se tato alternativa stává šiřitelem deprese a deziluze.

Tak to však být nemá, protože to není pravda! Nevzaly se zde totiž v úvahu důležité skutečnosti, které mají na celou věc rozhodující vliv. Nevzaly se v úvahu skutečnosti, související se základním směřováním celého našeho univerza a všech nosných sil a energií v něm působících.

Když se kdysi ptali Krista na to, co je ze všeho nejdůležitější, hovořil o lásce ke Stvořiteli a o lásce k bližnímu. A tato jeho slova nebyla jen nějakými prázdnými řečmi. Šlo o stručné vyjádření dvou základních nosných principů, vložených do chodu samotného univerza. Jde tedy o něco, co podporují všechny síly, všechny energie a všechny zákony, pronikající našim univerzem.

Jinými slovy vyjádřeno, každý člověk, který se snaží o zachovávání těchto principů a o život v souladu s nimi, je všemi silami univerza podporovaný a dostává se mu všech možných pomocí, jaké jen existují. Jednoduše řečeno, život takového člověka je požehnaný.

Ale pozor! Přesně totéž platí také v negativním slova smyslu! Pokud tedy někdo neusiluje o lásku k bližnímu, ale naopak, snaží se mu uškodit, snaží se ho ovládnout a snaží se ho zotročit, takový člověk a takoví lidé se dostávají do protichůdného působení vůči všem silám, energiím a zákonům, činným v našem univerzu. Proti takto jednajícím lidem se obrátí všechny síly vesmíru! Obrátí se proti nim celé stvoření! A proti tlaku této síly nemůže obstát žádná pozemská moc. Na to nestačí ani všechny peníze, majetky a poklady světa. Na to nestačí žádná armáda. Vše, co se postaví proti vesmírnému principu lásky k bližnímu může být proto jen dočasné a nakonec to bude zlomeno. Přesně tak, jak se říká: Všechno dočasu, jen Bůh navěky!

V neznalosti této skutečnosti spočívá zásadní omyl všech depresivních konspiračních teorií. Mýlí se proto, nebo berou v úvahu pouze to lidské. Z čistě lidského hlediska mají pravdu, protože pokud existuje skupina osob, která vlastní všechny světové banky, která vlastní všechna klíčová světová média, před kterou se sklánějí politické reprezentace téměř všech států, tak opravdu vzniká dojem, že neexistuje na zemi síly, schopné je zadržet a zvrátit jejich snahu o totální zotročení světové populace.

Avšak takovéto proti lidské jednání, ostře protiřečící základnímu vesmírnému principu lásky k bližnímu, bude napadeno silami samotného vesmíru, a proto nemůže mít dlouhého trvání. Přesně tak, jak se to již stalo s Hitlerem, s jeho tisíciletou říší a s jeho neporazitelnou železnou armádou. Také proti němu se spojily síly celého vesmíru a německý fašismu byl zničen.

Je proto nesprávné, pokud šíří alternativa depresi a vědomí porážky. Takové něco si lidé nesmějí připustit, ale naopak, mají v sobě živit vědomí vítězství. Vítězství Světla a všech pozitivních a světlých hodnot. Jedině toto je pravda, která se nakonec naplní, protože je to cosi principiální, co je vtlačeno Vůlí Nejvyššího do všech zákonů, energií a sil, proudících našim univerzem. Toto musí lidé znát, toto musí vědět, v tomto vědomí mají žít a tomu odpovídající hodnoty mají preferovat.

Toto je pravda, o kterou je třeba opřít celé své bytí, celé své myšlení i všechny své hodnoty. Toto je pravda, ze které je třeba čerpat posílení v těžkých časech, ve kterých se všechno to temné, obráceno proti úctě a lásce k bližnímu, bude snažit ve vystupňované zlobě udusit lidskost na zemi. Temno začne zuřit, protože si bude uvědomovat, že to, co nakonec na zemi zvítězí, budou síly dobra, Světla, lásky ke Stvořiteli a pomáhající lásky k bližnímu.

A zlo, které zde dosud vládlo a jeho snahou bylo vyhubit a vymazat ze země všechno dobré a duchovní, bude nakonec, v protitlaku všech sil, energií a zákonů našeho univerza samo vyhubeno a vymazáno ze země, spolu se všemi jeho vědomými i nevědomými přisluhovači.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Autor: markus(05.07.2021 | 17:47) IP: 178.41.226.234


Napsat do diskuse

*
*
*

přiložit soubor
rozšířené vyhledávání
MagazínŽENY.cz

Reklama

Doporučujeme

Podnikání a bydlení.

Reklama

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily