Záhady zdraví

Magazín ŽENY.  Vše o zdraví a léčení.

Fórum - nejnovější příspěvky

  • Pravidla a podmínky zadávání příspěvků do diskusního fóra jsou ZDE.
  • Zadejte ZDE nové diskuzní fórum.
Vyhledat:

Správci ctností žalují lidstvo!

Žijeme v mnohem zázračnějším stvoření, než si myslíme. Žijeme ve stvoření až pohádkově zázračném. Naši předkové měli vědomost o jeho prapůvodní zázračnosti. Jako poselství pro další generace ji vkládali do myto…

Autor: markus(20.04.2023 | 19:23) IP: 95.102.191.209

Rozum nám lže! Vidí všude nepřátele!

Lidstvo žije trvale v nemocném a nesprávném vnitřním nastavení, které spočívá v nadhodnocení rozumové složky osobnosti. To rozumové v lidech vládne a stojí na prvním místě. To citové v nich je odsunuto do pozad…

Autor: markus(14.04.2023 | 19:05) IP: 178.41.15.135

Pár zásadních úvah o modlitbě

Pokud se chce někdo efektivně modlit, potřebuje mít určitou znalost stvoření a jeho úrovní. Když ji totiž nemá, jeho modlitba vyznívá do prázdna a nepřináší žádný užitek. To může mít za následek, že člověk na m…

Autor: markus(04.04.2023 | 19:41) IP: 78.98.190.192

O strážných andělech a o vražednosti duchovní nevě…

V povědomí lidí je zažito, že každý z nás má svého strážného anděla, který nás chrání a pomáhá nám. Tento názor je v něčem správný a v něčem nesprávný. Správný je v tom, že každý má opravdu svého pomocníka, neb…

Autor: markus(23.03.2023 | 18:23) IP: 178.41.1.27

Porovnávání, jako zákeřně rozumová past temna…

„Zrcátko, řekni že mi, kdo je na celém světě nejkrásnější?“ K čemu vedou tato slova? K pýše! Ale my jsme to nepochopili a neuvědomujeme si to! Proto se neustále v podobném duchu ptáme: „Kdo namaloval nejkrásněj…

Autor: markus(17.03.2023 | 18:21) IP: 78.99.11.162

První 1 2 3 4 5 6 ... Poslední
*
*
*

přiložit soubor

Fórum - výpis fóra

Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!

Síly vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakem Božího Světla, začínají vynucovat a vyžadovat zvýšený duchovní pohyb také na zemi. Nic už nebude takové, jaké bylo dříve. Již nyní je patrné, a viditelné bude stále více a více, jak se všechno, co není v souladu s Vůlí Stvořitele kolísá a hroutí.

Není žádné lidské moci, která by to zastavila, a která by tomu zabránila. Mějme oči otevřené a ve všem, co se kolem nás děje, budeme moci vytušit a poznat zásah ruky Boží. Zásah ruky Páně, která nutí k nastoupení nové cesty Světla vše, co v sobě ještě nese zdravý základ. Zároveň však bourá a drtí na prach vše, co je již od základu špatné, nesprávné a falešné.

Co se je schopno ohnout do směru, vytyčeného mocným prouděním Božího Ducha, to bude ohnuto. A co se ohnout a přizpůsobit již nedokáže, bude zlomeno, protože ve vesmíru a ve stvoření se na příkaz Páně daly do pohybu ohromné síly, vůči nimž jsou lidé zcela bezmocní.

Nastává nová doba a další setrvávání člověka ve stvoření bude podmíněno jeho ochotou k duchovnímu vzestupu a k nabytí plného duchovního sebeuvědomění. Čas nevědomého bytí definitivně skončil. Definitivně skončilo duchovně bezpřízorné potulování. Člověk již nebude moci dále existovat bez duchovního poznání a jeho rozvíjení. Toto se v dnešní době stává základním požadavkem Stvořitele, a proto jen takoví lidé mohou počítat s Jeho milostí. A bez milosti Páně přece nemůže přežít žádný člověk.

Aby lidé mohli naplnit tento požadavek Stvořitele, bylo ze Světla učiněno vše, co je zapotřebí. K tomu určeným Vyslancům Božím byla na zem v pravý čas přinesena Pravda v podobě Poselství Grálu. V něm je obsaženo duchovní poznání, potřebné k tomu, aby mohl každý otevřený člověk projít nadcházejícím očistným děním jako duchovně vědomý. Aby jasně věděl, jaký má být, jakým se má stát, o co má usilovat a kam má směřovat, aby svým správným duchovním snažením našel milost před zrakem Páně a mohl dále pokračovat ve svém bytí. Ať již na zemi, nebo mimo zemi, v jiných úrovních bytí.

Ze Světla bylo uděláno opravdu vše, aby každý člověk, který opravdu chce, našel oporu v Pravdě a prostřednictvím její znalosti se stal schopen uhájit své bytí. Aby se prostřednictvím ní stal duchovně vědomý a duchovně vědomě kráčející ke Světlu a ke Stvořiteli.

Kdo v dnešní vážné době říká, že existují tajemství mezi nebem a zemí, které žádný člověk nikdy nepozná, kdo říká, že nikdy nebudeme jistě vědět, co je po smrti, každý takový člověk tím jen vydává svědectví o své vlastní lenosti a duchovní lhostejnosti. Není to totiž vůbec pravda, protože každý, kdo opravdu vážně hledá a upřímně se snaží najít odpovědi na všechny základní otázky lidského bytí, každý takový vážně a upřímně hledající člověk musí narazit na Poselství Grálu a v něm na všechny zásadní odpovědi, které ho trápí.

V něm najde odpověď na to, co bude s námi po smrti. V něm najde odpověď na to, proč lidi stíhá v životě utrpení a jaký má smysl. V něm najde odpověď na to, kým ve skutečnosti jako lidé jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat. V něm najde odpověď na to, jak je skutečný a jediný smysl našeho života. V něm najdeme pravé poznání o Stvořiteli i o životě Ježíše Krista, zbaveno všech lidských omylů a pokřivení.

Stvořitel nemá žádných tajemství! Nemá nic, co by před svými tvory skrýval a zahaloval! Všechno má být každému jasné a srozumitelné. Stvořitel nechce nevědomost. Chce vědomé a plně znalé spolupracovníky na rozvíjení svého stvoření.

A proto v Poselství Grálu najdeme vše potřebné k tomu, abychom se takovými mohli stát. Abychom se mohli stát plně duchovně vědomými tak, jak je to již v dnešní době od nás všech Pánem vyžadováno. Abychom zcela vědomě a radostně vykročili jeho cestou. Cestou poznání a naplňování Vůle Stvořitele, vedoucí ke štěstí, harmonii, míru a radosti.

Nebo cesty lidí na zemi vedou jen k neštěstí, disharmonii, vraždění, neradosti a nesměřují k ničemu lepšímu, ale stále jen k horšímu a horšímu. Tomu je však již nyní konec, protože do dění na zemi zasahuje ruka Boží a začíná ho navigovat směrem ke Světlu.

Proto začíná být od všech lidí vyžadováno Světlo poznání duchovních zákonitostí bytí, aby se mohli do nich vědomě včlenit a vědomě kráčet v souladu s mocným prouděním Svatého Ducha Božího, který dá sílu a vysoce povznese všechny, upřímně se snažící o duchovní sebeuvědomění. Avšak žel, zároveň definitivně zlomí všechny, kteří duchovní rozměr bytí naprosto ignorují a pravé duchovní poznání je jim lhostejné.

Znalost všech těchto skutečností, znalost toho, co se bude v brzké době dít dává šanci každému, aby se vzpamatoval a zahájením vážné osobní snahy o poznání a naplňování Pánovy Vůle si uhájil právo na své další bytí a další existenci ve stvoření. Toto je dnes to nejdůležitější! Pokud si však někdo myslí že ne, že je to všechno jen hloupost, a že důležitější je něco úplně jiného, velmi brzy pozná, jak hrozně se mýlil.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Autor: markus(02.02.2023 | 19:22) IP: 178.40.220.32


Napsat do diskuse

*
*
*

přiložit soubor
rozšířené vyhledávání
MagazínŽENY.cz

Reklama

Doporučujeme

Podnikání a bydlení.

Reklama

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily