Záhady zdraví

Magazín ŽENY.  Vše o zdraví a léčení.

Fórum - nejnovější příspěvky

  • Pravidla a podmínky zadávání příspěvků do diskusního fóra jsou ZDE.
  • Zadejte ZDE nové diskuzní fórum.
Vyhledat:

Poznání vyšších světů nad námi a spojování se s ni…

Celý vnější a vnitřní potenciál většiny lidí dnešní doby je zaměřen jen na viditelný a materiální svět kolem nás. Jen k němu je upřen jejich zrak, jejich touhy, jejich myšlenky a jejich štěstí. Proto nejsou sch…

Autor: markus(18.11.2022 | 18:49) IP: 178.41.149.233

Nejnovější odpovědi Celkem: 2
 
1. seo servic… Autor: seo se… 24.11.2022 | 10:23
2. seo servic… Autor: seo se… 24.11.2022 | 10:23

Politika, zákony Stvořitele a očista země!

Položme si hypotetickou otázku, zda by se líbilo USA, kdyby Rusko začalo s masivním shromažďováním nejrůznějších zbraňových systémů u jejich hranic? Třeba v Mexiku, nebo na Kubě? Určitě by se jim to nelíbilo! P…

Autor: markus(10.11.2022 | 14:26) IP: 84.47.87.110

Nejnovější odpovědi Celkem: 1
 
1. Thanks Autor: WillFo… 13.11.2022 | 19:38

Tvrdé označenie pravého vinníka prírodných katastr…

Všeobecne sa tvrdí, že prírodné katastrofy má na svedomí niekoľko faktorov. Je to napríklad globálne otepľovanie, spôsobené priemyselnou činnosťou a spaľovaním fosílnych palív. Ďalej je to náš zlý vzťah k príro…

Autor: markus(09.09.2022 | 18:44) IP: 178.40.220.103

Nejnovější odpovědi Celkem: 4
 
2. Autor: cqwzgf 20.09.2022 | 15:40
3. loveplanet… Autor: Rexonu… 04.10.2022 | 14:54
4. Archivos P… Autor: Davidw… 27.10.2022 | 00:48

Jen o bohatství duše nepřijdeme nikdy! Všechno ost…

Existují věci trvalého charakteru, které zůstanou naším vlastnictvím navždy. A existují věci dočasného charakteru, které jsou naším vlastnictvím jen dočasně. Je proto logické a pochopitelné, že bychom se měli p…

Autor: markus(01.09.2022 | 18:56) IP: 178.41.2.172

Výstraha věřícím i nevěřícím! Druhé přikázání…

Co jiného, než právě Desatero přikázání lze považovat za základní pilíře křesťanské víry? Jakou pevnou však může být mohutná stavba křesťanství, pokud se základní pilíře, na kterých stojí kývají, hroutí a doslo…

Autor: markus(25.08.2022 | 20:00) IP: 178.41.213.45

První 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Poslední
*
*
*

přiložit soubor

Fórum - výpis fóra

Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!

Síly vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakem Božího Světla, začínají vynucovat a vyžadovat zvýšený duchovní pohyb také na zemi. Nic už nebude takové, jaké bylo dříve. Již nyní je patrné, a viditelné bude stále více a více, jak se všechno, co není v souladu s Vůlí Stvořitele kolísá a hroutí.

Není žádné lidské moci, která by to zastavila, a která by tomu zabránila. Mějme oči otevřené a ve všem, co se kolem nás děje, budeme moci vytušit a poznat zásah ruky Boží. Zásah ruky Páně, která nutí k nastoupení nové cesty Světla vše, co v sobě ještě nese zdravý základ. Zároveň však bourá a drtí na prach vše, co je již od základu špatné, nesprávné a falešné.

Co se je schopno ohnout do směru, vytyčeného mocným prouděním Božího Ducha, to bude ohnuto. A co se ohnout a přizpůsobit již nedokáže, bude zlomeno, protože ve vesmíru a ve stvoření se na příkaz Páně daly do pohybu ohromné síly, vůči nimž jsou lidé zcela bezmocní.

Nastává nová doba a další setrvávání člověka ve stvoření bude podmíněno jeho ochotou k duchovnímu vzestupu a k nabytí plného duchovního sebeuvědomění. Čas nevědomého bytí definitivně skončil. Definitivně skončilo duchovně bezpřízorné potulování. Člověk již nebude moci dále existovat bez duchovního poznání a jeho rozvíjení. Toto se v dnešní době stává základním požadavkem Stvořitele, a proto jen takoví lidé mohou počítat s Jeho milostí. A bez milosti Páně přece nemůže přežít žádný člověk.

Aby lidé mohli naplnit tento požadavek Stvořitele, bylo ze Světla učiněno vše, co je zapotřebí. K tomu určeným Vyslancům Božím byla na zem v pravý čas přinesena Pravda v podobě Poselství Grálu. V něm je obsaženo duchovní poznání, potřebné k tomu, aby mohl každý otevřený člověk projít nadcházejícím očistným děním jako duchovně vědomý. Aby jasně věděl, jaký má být, jakým se má stát, o co má usilovat a kam má směřovat, aby svým správným duchovním snažením našel milost před zrakem Páně a mohl dále pokračovat ve svém bytí. Ať již na zemi, nebo mimo zemi, v jiných úrovních bytí.

Ze Světla bylo uděláno opravdu vše, aby každý člověk, který opravdu chce, našel oporu v Pravdě a prostřednictvím její znalosti se stal schopen uhájit své bytí. Aby se prostřednictvím ní stal duchovně vědomý a duchovně vědomě kráčející ke Světlu a ke Stvořiteli.

Kdo v dnešní vážné době říká, že existují tajemství mezi nebem a zemí, které žádný člověk nikdy nepozná, kdo říká, že nikdy nebudeme jistě vědět, co je po smrti, každý takový člověk tím jen vydává svědectví o své vlastní lenosti a duchovní lhostejnosti. Není to totiž vůbec pravda, protože každý, kdo opravdu vážně hledá a upřímně se snaží najít odpovědi na všechny základní otázky lidského bytí, každý takový vážně a upřímně hledající člověk musí narazit na Poselství Grálu a v něm na všechny zásadní odpovědi, které ho trápí.

V něm najde odpověď na to, co bude s námi po smrti. V něm najde odpověď na to, proč lidi stíhá v životě utrpení a jaký má smysl. V něm najde odpověď na to, kým ve skutečnosti jako lidé jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat. V něm najde odpověď na to, jak je skutečný a jediný smysl našeho života. V něm najdeme pravé poznání o Stvořiteli i o životě Ježíše Krista, zbaveno všech lidských omylů a pokřivení.

Stvořitel nemá žádných tajemství! Nemá nic, co by před svými tvory skrýval a zahaloval! Všechno má být každému jasné a srozumitelné. Stvořitel nechce nevědomost. Chce vědomé a plně znalé spolupracovníky na rozvíjení svého stvoření.

A proto v Poselství Grálu najdeme vše potřebné k tomu, abychom se takovými mohli stát. Abychom se mohli stát plně duchovně vědomými tak, jak je to již v dnešní době od nás všech Pánem vyžadováno. Abychom zcela vědomě a radostně vykročili jeho cestou. Cestou poznání a naplňování Vůle Stvořitele, vedoucí ke štěstí, harmonii, míru a radosti.

Nebo cesty lidí na zemi vedou jen k neštěstí, disharmonii, vraždění, neradosti a nesměřují k ničemu lepšímu, ale stále jen k horšímu a horšímu. Tomu je však již nyní konec, protože do dění na zemi zasahuje ruka Boží a začíná ho navigovat směrem ke Světlu.

Proto začíná být od všech lidí vyžadováno Světlo poznání duchovních zákonitostí bytí, aby se mohli do nich vědomě včlenit a vědomě kráčet v souladu s mocným prouděním Svatého Ducha Božího, který dá sílu a vysoce povznese všechny, upřímně se snažící o duchovní sebeuvědomění. Avšak žel, zároveň definitivně zlomí všechny, kteří duchovní rozměr bytí naprosto ignorují a pravé duchovní poznání je jim lhostejné.

Znalost všech těchto skutečností, znalost toho, co se bude v brzké době dít dává šanci každému, aby se vzpamatoval a zahájením vážné osobní snahy o poznání a naplňování Pánovy Vůle si uhájil právo na své další bytí a další existenci ve stvoření. Toto je dnes to nejdůležitější! Pokud si však někdo myslí že ne, že je to všechno jen hloupost, a že důležitější je něco úplně jiného, velmi brzy pozná, jak hrozně se mýlil.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Autor: markus(02.02.2023 | 19:22) IP: 178.40.220.32


Napsat do diskuse

*
*
*

přiložit soubor
rozšířené vyhledávání
MagazínŽENY.cz

Reklama

Doporučujeme

Podnikání a bydlení.

Reklama

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily