Záhady zdraví

Magazín ŽENY.  Vše o zdraví a léčení.

Fórum - nejnovější příspěvky

  • Pravidla a podmínky zadávání příspěvků do diskusního fóra jsou ZDE.
  • Zadejte ZDE nové diskuzní fórum.
Vyhledat:

Proč bylo křesťanům Shora znemožněno slavit Veliko…

Proč bylo křesťanům Shora znemožněno slavit Velikonoce? Materialisté vnímají současnou koronavirusovou krizi jako něco, co je zvládnutelné vědou a zdravotnictvím. Vůbec se nezamýšlejí nad její hlubší s…

Autor: markus(13.04.2020 | 19:27) IP: 95.103.192.221

Deset ran egyptských! Rána první: koronavirus!

Nemohu si poradit, ale já osobně vidím velmi velkou analogii mezi tím, co se děje v současnosti ohledně koronavirusové krize, a mezi tím, co se dělo kdysi za časů Mojžíše v Egyptě. Princip je totiž stejný, jen …

Autor: markus(06.04.2020 | 17:44) IP: 193.86.33.46

Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí…

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu nás chce…

Autor: markus(30.03.2020 | 17:33) IP: 193.179.36.255

Překonejme omezující úzus vlastní mysli a poznejme…

Nikdo z nás by se neměl nechat svou myslí ovládat. Žel, ale právě taková je realita! Lidé nejsou pány, ale otroky, se kterými si jejich vlastní mysl dělá co chce. Jak se vymanit z tohoto nedůstojného stav…

Autor: markus(23.03.2020 | 17:38) IP: 84.47.73.118

Vražedná tendence zlehčování problematiky poslední…

Mnozí lidé mají na rtech jen slova posměchu, když se vzpomene pojem poslední soud. Vždyť takzvaný konec světa a s ním spojený poslední soud měl být už mnohokrát v dějinách, a přece se nic nestalo. Byl to vždy j…

Autor: markus(16.03.2020 | 19:20) IP: 78.99.211.197

Nejnovější odpovědi Celkem: 1
 
1. pg 1 Autor: pg 1 16.03.2020 | 22:55
První 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Poslední
*
*
*

přiložit soubor

Fórum - výpis fóra

Proč bylo křesťanům Shora znemožněno slavit Velikonoce?

Proč bylo křesťanům Shora znemožněno slavit Velikonoce?


Materialisté vnímají současnou koronavirusovou krizi jako něco, co je zvládnutelné vědou a zdravotnictvím. Vůbec se nezamýšlejí nad její hlubší symbolikou. Proto se dívají na to, co se děje, ale nevidí. Poslouchají o tom, co se děje, ale nerozumí a nechápou. Nevidí a nechtějí pochopit, že za současným děním, které nemá v dějinách obdoby, stojí v pozadí vyšší Moc, a lidi násilím nutí přijímat správná rozhodnutí a dělat to, co ona chce.

Uveďme si konkrétní důkaz tohoto tvrzení. Když k nám zavítala demokracie, začalo se prodávat také v neděli. Církve byly proti a vyvíjely snahu zastavit to. Ale dravá kapitalistická honba za ziskem nakonec zvítězila, a s realitou nedělního prodeje se museli věřící smířit. A tak to zůstalo až donedávna.

Jenže vyšší Moc, stojící za vším, co se dnes děje, se s tím nesmířila, a zatlačila na lidstvo takovým způsobem, že byl nakonec nedělní prodej zrušen /Slovenská realita/. Vyšší Moc zavřela brány obchodů a pomyslným bičem vyhnala kupčení a honbu za ziskem ze svátečního dne, protože ten třeba světit.

Ateisté a materialisté v tom vidí jen nařízení vlády, ale vnímavý člověk v tom vidí zásah vyšší Moci, která dosáhla svého.

No a stejný princip platí také ve vztahu k velikonočním svátkům, jejíž slavení bylo celému křesťanskému světu znemožněno. Proč? Protože je pokřivené a pomýlené! A ačkoliv křesťanství bylo na své omyly upozorněno, šlo si svou nesprávnou cestou klidně dál.

A protože jde o nesmírně závažné skutečnosti, je třeba odhalit, co všechno se za tím skrývá, a proč situace nakonec dospěla až tak daleko, že byli křesťané právě na Velikonoce vyhnáni vyšší Mocí z vlastních chrámů.

Když kdysi chodil Kristus v kruhu svých učedníků, často si povzdechl nad jejich nechápavostí, což je zaznamenáno také v evangeliích slovy: "Ještě i vy mě nechápete?"

Skutečnost, že učedníci často správně nepochopili to, co jim Kristus říkal, bylo svědectvím celkové duchovní nezralosti lidstva. A právě kvůli této obecné nezralosti a neschopnosti správně chápat mnohé duchovní pravdy, neřekl Ježíš lidem vše, co mohl a měl.

Ve svém učení jim ukázal přímočarou cestu ke spáse způsobem, jaký byli schopni pochopit. Ale zároveň jim slíbil, že když budou dostatečně zralí, pošle jim svého posla, a ten jim zprostředkuje celou Pravdu, protože už budou na ni dostatečně zralí. A zároveň také očistí Ježíšovo učení od všeho nesprávného, co bylo během staletí vneseno do jeho výkladu.

Takto je to zaznamenáno v evangeliích:

"Ještě hodně vám mám toho co říci, ale teď byste to nesnesli /nepochopili/. Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do celé Pravdy. On Mně oslaví, neboť z Mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je Mé. Proto jsem řekl, že z Mého vezme a vám to oznámí!" Jan 15, 26-27; 16, 12-15.

Na autenticitě Ježíšova učení se tedy podepsaly dva negativní vlivy. Prvním bylo nedostatečné chápání Kristových slov vlastními učedníky a stoupenci, a druhým bylo úmyslné destruktivní působení temna, se snahou odklonit toto učení od pravé linie, směřující ke Stvořiteli, a nesprávnými výklady ho nasměrovat do slepé uličky.

A proto, jak již bylo naznačeno, úkolem Ježíšem zvěstovaného a poslaného Ducha Pravdy, mělo být jednak zvěstování celé Pravdy, a jednak očištění Ježíšova učení od všeho pokřiveného a nesprávného.

Na a Duchem Pravdy, který skutečně přišel, bylo lidstvo upozorněno mimo jiné na to, že absolutně pokřiveným způsobem vnímá samotný smysl příchodu Ježíše Krista na zem, jako také jeho smrt na kříži.

Lidstvo bylo Duchem Pravdy upozorněno na to, že skutečným smyslem Ježíšova pozemského příchodu bylo přinesení Božího Slova, ukazujícího cestu ke spáse. Spása tedy spočívá jedině v učení Ježíše Krista! Kdo se jím řídí, snaží se podle něj žít, a dokonce také myslet, ten kráčí cestou ke spáse, a bude nakonec zachráněn. Ten bude také schopen poznat v Slově Ducha Pravdy původní, nepokřivené učení Ježíše Krista, a zároveň také plnou Pravdu, kterou nám pro tehdejší nezralost lidstva nemohl Ježíš ještě zjevit.

Spása člověka je tedy v Božím Slově, čili v učení Ježíše Krista a v jeho dodržování! Jen ten, kdo toto pochopil a takto činí, může být spasen!

Kristus vůbec nepřišel na zem proto, aby zemřel na kříži a tím nás spasil! Toto je fatální omyl, protože v tom spása nikdy nespočívala, ani nespočívá! Jeho smrt nebyla Stvořitelem chtěná! Byla jen obyčejnou, surovou vraždou, s temnou snahou zabránit Slovu Božímu, aby se volně šířilo po zemi a přinášelo spásu každému, kdo mu naslouchá a podle něj také žije.

Vidět ve vraždě Syna Božího na kříži Stvořitelem plánovaný akt spásy, je zásadním a klíčovým omylem křesťanství! Tento hrubý omyl vznikl za spolupůsobení nesprávného pochopení učedníků a jejich následovníků na jedné straně, jakož také za spolupůsobení zlovolné temné snahy zkřivit skutečný smysl Kristova příchodu na zem na druhé straně.

Spása nespočívá v Kristově smrti na kříži! Spása spočívá jedině v přijímání jeho Slova a v životě podle něj! Smrt na kříži je zločinem lidstva vůči Synu Stvořitele, a tím také vůči Stvořiteli samotnému! Je proto zvrácené považovat tento zločin za akt spásy a takovýmto způsobem ho slavit! Každé zabití se totiž příčí Vůli Nejvyššího, který jasně přikázal: "Nezabiješ"! A protože zabití a vražda nejsou v souladu s přikázáním "Nezabiješ", nemohou být ani aktem spásy.

Naopak! Je to akt vzpoury! Je to akt vzpoury vůči Stvořiteli a jeho Synu, přinášejícímu lidstvu Boží Slovo spásy ve svém učení.

Lidstvo bylo Duchem Pravdy upozorněno na všechny tyto skutečnosti. Bylo upozorněno, že není trvale možné tento akt vzpoury vůči Stvořiteli slavit v křesťanských chrámech jako akt spásy.

Duch Pravdy upozorňoval, že pokud církve neučiní v této vážné věci, ale také v jiných důležitých věcech nápravu, bude to muset udělat Stvořitel sám silou své Moci. A proto tato Moc dnes vyhání křesťany z chrámů, aby se konečně přestali rouhat, a mylně považovat vraždu Božího Syna za akt spásy!

A osiřely chrámy, protože Hospodin silou svého ramene udeřil na lidstvo tak, že se svět zapotácel v základech! I zastavilo se všechno lidské nahánění! Zpustly ulice měst a všichni byli zahnáni do ústraní, aby přemýšleli o tom, proč je Pán tak trestá!

Aby přemýšleli o tom, co není v pořádku s křesťanstvím a s jeho vírou!

Aby přemýšleli o skutečné Vůli svého Páně a uvědomili si, že musí být přece jen něco chybné na tom, čemu dosud bezmyšlenkovitě věřili, když je Pán vyhání na Velikonoce z chrámů!

Aby přemýšleli o svém životě a o pravých duchovních hodnotách, které jediné mají trvalou cenu, protože přesahují až do věčnosti.

Aby přehodnotili své životní priority!

Aby priority duchovní postavili na první místo a priority materiální až na druhé místo!

Aby poznali plnou Pravdu, kterou jim přinesl Ježíšem zvěstován a poslán Duch Pravdy!

Aby pochopili, že spása, ale také pravé pozemské štěstí, spočívají jen v životě podle Božího Slova a v ničem jiném!

Aby pochopili, že skutečné, věčné a trvalé bohatství se skrývá pouze ve shromažďování hodnot dobra, v podobě lásky, spravedlnosti, čistoty a čestnosti!

Aby milovali Stvořitele a směřovali k němu, a aby milovali lidi a pomáhali jim!

Toto dnes vyžaduje od křesťanů i od všech lidí Moc Páně, která nás zahnala do našich domovů, a tím nám dala čas přemýšlet a uvědomit si, co je skutečně důležité. Tím nám darovala čas k naší hodnotové obrodě.

Neboť Pravda Boží nakonec přece jen zvítězí! A malému pozemskému člověku nezbývá nic jiného, než se ji podřídit a přijmout ji takovou, jakou skutečně je. Neboť právě ona, Pravda, je tím pověstným kamenem úhelným, o který pokud někdo klopýtne, tak se roztříští!

A hle! Světlo Pravdy z Grálu jasně září, a ukazuje správný směr v dnešní vážné době, v níž se svět lidský chvěje v základech!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Autor: markus(13.04.2020 | 19:27) IP: 95.103.192.221


Napsat do diskuse

*
*
*

přiložit soubor
rozšířené vyhledávání
MagazínŽENY.cz

Reklama

Doporučujeme

Podnikání a bydlení.

Reklama

Akční sleva 600 Kč na kurz Akutní homeopatie

Využijte akční slevu na dálkový kurz Akutní homeopatie ve výši 600 Kč. Uplatnit ji můžete na online studium i na studium poslané na CD poštou. Stačí, když vyplníte objednávku a do poznámky napíšete akční sleva 600 Kč.

Zobrazit detaily